شرکت برق و تاسیسات داریان ::


26

دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری - خوزستان

دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری - خوزستان
شرکت برق و تاسیسات داریان از کلیه همکاران محترم و تمامی عزیزان علاقمند به صنعت نفت ایران جهت بازدید از نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان سالن خرمشهر  غرفه 151 دعوت به عمل می آورد تا پذیرای شما همکاران محترم باشد.
تعداد مشاهده خبر: (208)
کد خبر: 56