جمعه, آبان 02, 1399
شما اینجا هستید    پروژه ها
کمينه
Text/HTML

 

ردیف

شرح قرارداد

نام کارفرما

نام خریدار

وضعیت پروژه

1

جانکشن باکس و کنترل استیشن ضد انفجار

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهمن گسترش کیان

تحويل شده

2

ترمينال باكس هاي ضد انفجار پروژه مارون 2

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شرکت فني و مهندسي خرد صنعت

تحويل شده

3

كنترل استيشن هاي ضد انفجار پروژه مارون 5

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شرکت فني و مهندسي خرد صنعت

تحويل شده

4

كنترل استيشن هاي ضد انفجار پروژه چشمه خوش

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شرکت فني و مهندسي خرد صنعت

تحويل شده

5

تابلو برق ضد انفجار پروژه كرنج پارسي

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شركت ماشين فولاد جنوب

تحويل شده

6

تابلو برق ضد انفجار پروژه دهلران

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شركت ماشين فولاد جنوب

تحويل شده

7

تابلو برق ضد انفجار پروژه نرگسي

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شركت ماشين فولاد جنوب

تحويل شده

8

تابلو برق ضد انفجار پروژه سعادت آباد و سروستان

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شركت ماشين فولاد جنوب

تحويل شده

9

تابلو برق ضد انفجار

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت فني و مهندسي خرد صنعت

تحويل شده

ردیف

شرح قرارداد

نام کارفرما

نام خریدار

وضعیت پروژه

10

تابلو برق ضد انفجار

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهمن گسترش کیان

تحويل شده

11

ترمينال باکس ضد انفجار

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت مارون كاران

تحويل شده

12

تابلو برق ، ترمينال باكس ضد انفجار

شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

شركت كرمان تابلو

تحويل شده

13

جانکشن باکس و کنترل استیشن ضد انفجار

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تحويل شده

14

جانکشن باکس و کنترل استیشن ضد انفجار

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

شرکت آریا پترو گاز

تحويل شده

15

جانکشن باکس  صنعتی

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

تحويل شده

16

جانکشن باکس ضد انفجار و صنعتی

پالایشگاه شازند اراک

شرکت سازه

تحويل شده

17

تابلو برق ضد انفجار

شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی کاویان

تحويل شده

18

کنترل استیشن ضد انفجار

شرکت پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران

تحويل شده

ردیف

شرح قرارداد

نام کارفرما

نام خریدار

وضعیت پروژه

19

تابلو برق ضدانفجار (درخواست شماره 31-51-87206-69-001/PO1)

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

تحویل شده

20

تابلو برق ضد انفجار پروژه فاز 13پارس جنوبي

شركت POGC

شركت پترو كاران شفق كيش

در حال تحويل

21

کنترل استیشن ضد انفجار پروژه فاز 14 پارس جنوبي

شركت POGC

مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران

در حال تحويل

22

تابلو برق ضد انفجار پروژه فاز 22 و 23 و 24 پارس جنوبي

شركت POGC

شركت پترو كاران شفق كيش

در حال تحويل

23

تابلو برق ضد انفجار پروژه فاز 15 و 16 پارس جنوبي

شركت POGC

شركت پترو كاران شفق كيش

تحويل شده

24

تابلو برق ضد انفجار پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبي

شركت POGC

مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران

در حال تحويل

25

كنترل استيشن ضدانفجار پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبي

شركت POGC

مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران

در حال تحويل

26

جانكشن باكس ضد انفجار پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبي

شركت POGC

مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران

در حال تحويل

27

تابلو برق ضدانفجار پروژه فاز 19 پارس جنوبي

شركت POGC

شركت POGC

در حال تحويل

ردیف

شرح قرارداد

نام کارفرما

نام خریدار

وضعیت پروژه

28

جانكشن باكس ضدانفجار

شركت نفت فلات قاره

شركت توسعه نيروگاه‌ها و صنايع (پارسيان)

تحويل شده